Wij ramen de opbrengstwaarde van te verdelen goederen bij nalatenschap, echtscheiding, ...U krijgt duidelijke informatie. Welke stukken zijn belangrijk?, wat zijn hun kwaliteiten?, hoeveel kunnen ze netto opbrengen?, ...
Ook wanneer voorwerpen verkocht moeten worden, geven we u graag advies. Hoe wordt de verkoop georganiseerd voor het beste resultaat ?, al te vaak is er bij verdelingen te weinig duidelijkheid over de waarde van erfstukken, met spanningen en onenigheid als gevolg. Maar wanneer u beschikt over gefundeerde en onpartijdige informatie, kan een verdeling correct en in harmonie verlopen.